Pagdiriwang ng Ating Paglalakbay sa Canada

Ang pangako ng isang magandang buhay at maraming oportunidad ang ilan sa dahilan ng iyong pagkahikayat na magtungo sa Canada.

Sa MyCanadianLife lumikha tayo ng mga bago at masayang paraan ng pagdiriwang at pagbabahagi ng mga makabuluhan at mahahalagang sandali sa ating buhay.

Sa MyCanadaLife ay ligtas mong maibabahagi ang makabuluhang pangyayari sa iyong buhay, mga di malilimutang sandali at pagdiriwang, ang iyong opinyon habang masayang nakikilahok sa mga palaro, mga libreng produkto, diskwento at mga ibabahaging paraan ng pagtitipid at marami pang iba.

Ang pangako ng isang magandang buhay at maraming oportunidad ang ilan sa dahilan ng iyong pagkahikayat na magtungo sa Canada.

Sa MyCanadianLife lumikha tayo ng mga bago at masayang paraan ng pagdiriwang at pagbabahagi ng mga makabuluhan at mahahalagang sandali sa ating buhay.

Sa MyCanadaLife ay ligtas mong maibabahagi ang makabuluhang pangyayari sa iyong buhay, mga di malilimutang sandali at pagdiriwang, ang iyong opinyon habang masayang nakikilahok sa mga palaro, mga libreng produkto, diskwento at mga ibabahaging paraan ng pagtitipid at marami pang iba.

Pagdiriwang ng Ating Paglalakbay sa Canada

Libreng Produkto

Palaro

Pagtitipid

Kaalaman

Ibahagi ang Masasayang Karanasan

Magkakaroon ka ng pagkakataon sa Canada na makaipon ng masasayang alaala, maranasan ang iba’t iba at makulay na kultura at masaksihan ang kagandahan ng kalikasan.

Sa MyCanadianLife, nais namin na masulit mo ang bawat pagkakataon na puno ng makabuluhan pangyayari at alaala sa kabila ng mga pagsubok sa buhay na maaari mong harapin. Ibahagi ang iyong masasayang karanasan, magkaroon ng bagong mga kaibigan at sulitin ang bawat sandali sa ating buhay.

Ibahagi ang Masasayang Karanasan

Magkakaroon ka ng pagkakataon sa Canada na makaipon ng masasayang alaala, maranasan ang iba’t iba at makulay na kultura at masaksihan ang kagandahan ng kalikasan.

Sa MyCanadianLife, nais namin na masulit mo ang bawat pagkakataon na puno ng makabuluhan pangyayari at alaala sa kabila ng mga pagsubok sa buhay na maaari mong harapin. Ibahagi ang iyong masasayang karanasan, magkaroon ng bagong mga kaibigan at sulitin ang bawat sandali sa ating buhay.

Ipagdiwang ang Mahahalagang Okasyon

May 250 iba’t ibang pangkat-etniko ang pinagmulan ng mga taong naninirahan sa Canada at ang bawat isa ay may kani-kaniyang kultura at tradisyunal na ibinabahagi.

Sa MyCanadianLife, layunin namin na mabigyan ng pagkakataon na kilalanin at ipagdiwang ang iba’t ibang nakasanayang tradisyon at mapagsama-sama ang iba’t ibang nakagisnang kultura upang mapagbuklod bilang isa.

May 250 iba’t ibang pangkat-etniko ang pinagmulan ng mga taong naninirahan sa Canada at ang bawat isa ay may kani-kaniyang kultura at tradisyunal na ibinabahagi.

Sa MyCanadianLife, layunin namin na mabigyan ng pagkakataon na kilalanin at ipagdiwang ang iba’t ibang nakasanayang tradisyon at mapagsama-sama ang iba’t ibang nakagisnang kultura upang mapagbuklod bilang isa.

Ipagdiwang ang Mahahalagang Okasyon

Sulitin ang Mahahalagang Pagkakataon

Sa ating pang araw-araw na buhay ay napakaraming mahahalagang pagkakataon na nais nating gawing espesyal, gaya ng Araw ng mga Puso, Araw ng mga Ina o Araw ng mga Ama, Araw ng Pasasalamat, Araw ng Pagtatapos at marami pang mahahalagang okasyon…

Nais namin kayong samahan at tulungang ipagdiwang masasayang okasyong ito sa papamagitan ng masaya at kapana-panabik na mga palaro.

Sulitin ang Mahahalagang Pagkakataon

Sa ating pang araw-araw na buhay ay napakaraming mahahalagang pagkakataon na nais nating gawing espesyal, gaya ng Araw ng mga Puso, Araw ng mga Ina o Araw ng mga Ama, Araw ng Pasasalamat, Araw ng Pagtatapos at marami pang mahahalagang okasyon…

Nais namin kayong samahan at tulungang ipagdiwang masasayang okasyong ito sa papamagitan ng masaya at kapana-panabik na mga palaro.

Alamin Dito

Alamin kung anu-ano ang mga lugar, produkto o serbisyo na magiging bahagi at makakatulong sa iyong araw-araw na pamumuhay sa Canada. Aming pinadali ang paghahatid sa inyo ng mga bagong impormasyon at mahahalagang kaalaman.

Amin din ibabahagi ang mga eksklusibong handog, kaganapan at mga diskwento mula sa mga nangungunang produkto na magiging bahagi ng iyong pang araw-araw na pamumuhay sa Canada.

Alamin kung anu-ano ang mga lugar, produkto o serbisyo na magiging bahagi at makakatulong sa iyong araw-araw na pamumuhay sa Canada. Aming pinadali ang paghahatid sa inyo ng mga bagong impormasyon at mahahalagang kaalaman.

Amin din ibabahagi ang mga eksklusibong handog, kaganapan at mga diskwento mula sa mga nangungunang produkto na magiging bahagi ng iyong pang araw-araw na pamumuhay sa Canada.

Alamin Dito

Got a question? Need to get in touch?

Send us a message